design by pi6 communication design


σύνθεση επίπλου καθιστικού
2011, Παγκράτι, σχεδιασμός επίπλου τηλεόρασης με αποθηκευτικούς χώρους και βιβλιοθήκη, κατασκευή